20110218

Och vill kandidaten nått, eller?

När valet av ledare för socialdemokratin närmar sig så blir namnen bland spekulationerna allt starkare och den ena efter den andra kandidaten dyker upp. Med svepande svar och och diffusa framträdanden kan man möjligen uttolka möjliga kandidater men ingen med tydlig agenda och ett tydligt jag vill.

         Idag så lyfter media att Aftonbladet sätter ner foten, de verkar ha tre, om vem som ska leda socialdemokraterna. Ska vi ta hänsyn till det? Det är ju bara en tidning och en ledarsida.  Visst måste vi förhålla oss till det. Det gamla devisen om att det är en intern fråga för partiet fungerar inte i dagens samhälle. Vi lever nu i ett mer medialt öppet samhälle där samtalet har flyttats från folkets hus med stängda dörrar till ett transparent samtal med många deltagare och desto fler lyssnare. Jag tycker det är bra och vi måste nu som parti lära oss att hantera denna situation. Där är en viktig del att vi finner formen så att vi fortfarande som parti kan styra processen för våra medlemmar. Vi kan idag inte slå oss för bröstet och påstå att vi har en ordning som gör att den enskilde medlemmen känner sig delaktig. Det är till och med frågan om medlemmen får information utöver den som han/hon tar till sig genom media. Här finns mycket att hämta hos Kriskommissionen och Öppna kriskommissionen.

       Men det som fortfarande kvarstår och som gäller utifrån dagens situation är att de som anspelar på att leda socialdemokraterna måste kliva upp på scenen och säga vart de står i frågor men också i sin syn på ledarskapet. Det innebär att vi idag bara vet vad kandidaterna vill genom mediala ombud som vi inte ens vet har pratat med kandidaterna som de för fram. Visst finns de socialdemokrater som uttrycker åsikter men de har inte sagt att de står till förfogande gällande de främsta ledarskapet i socialdemokratin. Vidare måste kulturen med att de som slänger jante på tippen belönas och inte tryckas undan. Det är en av anledningarna till att vi inte får några som räcker upp handen  när vi på olika nivåer ska tillsätta poster. Vi får med det inte alltid de som är mest lämpade att företräda partiet och föra politiken framåt utan olika kompromisslösningar.

       Så om nu Aftonbladet för fram bland annat Mikael Damberg och han själv försiktigt öppnar upp är så är det av vikt att han fullföljer det hela med att avge en programförklaring. Jag har erbjudit plats här för honom men nöjer mig även om han gör det på andra ställen, bara han gör det. Mikael Damberg kommer ha ett hundraprocentigt stöd från mig i att framträda, men med det sagt så vill jag tydliggöra att jag inte har tagit ställning till honom som partiledare. Först efter programförklaring tar jag ställning. Så länge den inte finns kan jag inte stödja honom. Jag har lämnat min.

Media: Ekot, Ab, Ab2, Ab3, DN, SvD, SvD2.
Bloggat: Peter Johansson och Peter Andersson  och Tokmoderaten och Alexandra Einerstam och Kulturbloggen och Martin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,