20120108

När Vänstern glömde Marx för konservatismen...


När man glömmer att Marx pekade på produktionens
utveckling så ville vänstern bli vid sin lott från i går.

Fortsätter från gårdagen... När Vänstern glömmer sin Marx… Ja så verkar det vara och det handlar om produktionsmedlen kontra överbyggnaden. När produktionsmedlen utvecklas och överbyggnaden ligger stil till revolutionen kommer (behöver inte vara blodig, men omstörtande). 

         Jag skrev om detta i november 2011 Är det så att politiken i dagens form närmar sig vägens ände? Är det så att i marxistisk anda samhället har utvecklats så att överbyggnaden inte hinner med längre. Är det så att industrisamhället går mot sin ände och dagens partier är barn av denna tid. Industrin är fortfarande viktig som en nerv i samhället men sakta så är det inte huvudbärare av arbetskraften. Likt jordbruket fasades ut som en slukare av arbetskraften. Då försvann de partier och hela styret, statsskicket som var barn av jordbruket. Vi kan se resterna av Centern som söker sin nya själ när bönderna och verkligheten ser annorlunda ut. Jordbruket har allt mer industrialiserats medan industrin sakta söker sig mot upplevelser. Muttern får en story, ett liv.

         Allt har sin grund i det som jag skrev i går och det som Johan Westerholm skrev. Ett par postningar som genast satte Vänstern och vänstersossarna på krigsstigen. Grunden var att styra produktionens utveckling så det passade dagens partier och fackliga organisationer. Istället för att organisera sig för framtiden och se hur vi ska anpassa överbyggnaden till det rådande. jag lärde mig på mina SSU-kurser hur samhällets utvecklandes och att vi inte kunde styra den utvecklingen. Istället så gällde att forma det som vi kunde styra så att det blev ett så bra samhälle som möjligt

          Men en fråga som jag inte har svar på är vad morgondagen har att erbjuda. En sak vet jag är att vi inte kommer dit med gårdagens lösningar. En sak som jag är bestämd på är att indelningen i arbetare och tjänstemännen hör gårdagen till. Att vi under våra levnadscykler rör sig mellan olika sfärer som gör att man arbetar med händer, hjärna och till och med är sin egen. Det som socialdemokraterna måste lägga sin tyngdpunkt på är två ord. Frihet och trygghet. Två ord som ska omställas i verklighet. 

          I en debattartikel i Vimmerby tidning skrev jag "För mig är det inte vänster eller höger som är den avgörande frågan utan individens frihet. Individen blir fri när den inte är i ett beroende utan kan styra sitt liv själv. Den avgörande delen där är arbete. Så rätten till arbete är en avgörande del i arbetet med individens frihet. Rätten till skola, vård och omsorg är andra viktiga delar för att den enskilde ska känna sig fri. Men friheten kräver också ett fungerande trygghetssystem som kan ta emot om det brister. Här har den sittande moderatledda regeringen misslyckats såväl vad gäller skolan, arbete och tryggheten som vid sjukdom eller arbetslöshet. Det vill säga den enskildes frihet har minskat under alliansstyret.

       Så att med våra tidslösa värderingar bygga en politik som förstår samtidens utveckling av produktionsmedlen. Michael Arvidsson skrev i en kommentar i går detta "Sen en annan sida av saken. Retoriken och problemen i samhället förändras. Vårat slagfält igår dvs för allmän rösträtt, socialförsäkringar, folkhemmert det är förändrat idag då vi redan skapat grunden för ett av världens mest levande demokratier. Så vilka problem har vi idag!? Nu? och vilka lösningar kan vi se utifrån vår ideologi och syn på människan och samhällskroppen?". Jag tycker det var väldigt talande för just de problem som Arbetarerörelsen står inför. Vidare som Johan och jag samtalde om igår så är bilden av kapitalet inte så enkel som den var förr. Idag är kapitalet i mångt och mycket lika med våran pension som flyter omkring på klotet och investerar i bolag som ska ge just avkastning så vi kan sola oss när vi blir gamla. Att de bolagen råkar vara samma som som väger våra blöjor när vi solar oss på ålderns höst är en annan femma... Så när vi skriker bör vi tänka till på vem vi skriker på.... Vilsenheten gör sig påmind även idag...

Media: SvD, Ab, DN, SVT.
Alexandra skriver om hur vi förlorat massa tankekapacitet och frågan är om inte min postning bygger just på det...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,