20100731

Kulturen och Vimmerby del 2

Sitter så här dagen efter grillfesten på Astrid Lindgrens Värld och funderar över Vimmerbys roll i den nationella kulturdebatten och om vi borde vara där eller är där fast vi inget vet.


       Med arvet efter Astrid Lindgren finns det en önskan bland flera att Vimmerby skulle spela samma roll i samhällsdebatten som Astrid gjorde på sin tid. Främst då kring kulturpolitiken. Men finns förutsättningarna och hur skulle det då gå till. Jag ska försöka ge en bild av det här, för jag tror på det själv.

       För det första så blir man inte en röst över natten utan det är ett arbete som tar tid och kräver mycket. Men det vi har som en plattform är kulturcentret Astrid Lindgrens Näs som vill lyfta debatten och vara den självklara lokala arenan för samtida debatt kring olika frågor. Med Astrid Lindgrens uppkäftighet för den svage och hennes förmåga att även starkt kritisera den hon älskade kan Näs axla det och tillåtas vara den som ifrågasätter allt så finns en bra grund. Här finns en av de stora problemen lokalt att våga Astrid Lindgrens Näs lyfta de för ägaren, Vimmerby kommun, känsliga frågor utan att bli ilsk


       Andra delar som jag anser vara viktiga om Vimmerby ska bli en aktör i den aktuella debatten kring kulturen är forskningen och kunskapen. Det samarbete med våra närliggande Universitet är en bra start och att de valt att etablera kurser i Vimmerby. Det som Vimmerby kommun borde vara bättre på är den gästprofessorn, för närvarande Bettina Kümmerling-Meibauer, som finns. En tillgång som inte används alls. Jag var på den årliga föreläsningen av henne och salen var i det närmaste tom. Det var jag och närmast sörjande.


        Ett annat spår som Vimmerby skulle kunna lyfta och dra i är hur staten och regeringen, oavsett partifärger, hanterar kulturen på landsbygden. Vi ser hur våra museer har problem med att klara livhanken och jag vill hävda att de är av vikt att de finns kvar. Det bär på många av våra kulturskatter och det klarar inte marknaden att täcka utan här behövs stödet från samhället. Men hur det ska utformas kan diskuteras och då skulle Vimmerby vara den som tog initiativet till denna debatt. För som alla vet är det den som tar första ordet som också sätter sin prägel på debatten.

       För det behövs en kulturpolitik för landsbygden. Det kan vi bara se efter sommarens festival öden. För tittar man på Hultsfred så är det inte bara en festival i graven utan en kulturindustri som följer med på ett eller annat sätt. Det blir inte bara förlorade arbetstillfällen i en hårt drabbat ort utan också en andlig fattigdom som följer med.

       Det finns många frågor kring kulturen som man kan belysa och jag har här lyft ett par. Säkert har jag glömt ett antal områden som också borde ingå i en satsning på Vimmerby som en nationell portal till den kulturpolitiska debatten. Vi kan nå dit, men det kommer ta tid. Jag tror att det är mödan värd då framtiden kommer stavas kultur och upplevelse.

Tidigare i denna serie: Kulturen och Vimmerby del 1
Tidigare om Astrid Lindgren och tillväxt: Astrid Lindgren är tillväxt.
Är Astrid för stor för Vimmerby?
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,