20100818

Direkt från Äldredebatt i Vimmerby

I Bibliotekets debatter kring valet är turen idag kommen till äldrefrågorna. Vi vet att det är ett politiskt slagfält och kommer vi se det här i kväll?

Vi vet till en början att den RödGröna landstingsmajoriteten beslutat om att Vimmerby Hälsocentral ska få en ordentlig uppfräschning. Det är dessutom beslutat att det ska bli en bättre lösning av lokalerna så att de blir anpassade för dagens vård och omsorg.

Nu till debatten: 
      Alla tycker omsorgen är viktig. Slående på en debatt kring omsorgen. Inledningsvis är det en massa gemensamma klyschor som ingen eller alla kan ställa sig bakom. Den första frågan handlar brett om hur vi ska ha råd med den framtida äldreomsorgen.  Ett steg är klart. Ingen vill höja skatten. En åhöra fråga som kommer är att det är mycket ludd och vill veta mer konkret kring vilka prioriteringar som ska göras.

       De som jobbar med de äldre ska prioriteras och allt kring ska prioriteras bort tycker  Moderaterna. Åter så blir bilden att vi har en gigantisk administration. Myten växer tack vare ledande politiker. Bara att beklaga.

       Vänsterpartiet vill ha med personalen för att finna lösningar som kan ge bättre ekonomi. Enligt Centern har vi råd med allt... Men hur säger man inte då kommunen redan går med stora underskott. Kristdemokraterna pratar om kringkostnader i kommunen. Från Alliansen blir bilden att det finns en övertro på att allt runt omkring skolan och omsorgen är så stor. Visst finns det att göra men inte så man blir miljonär.

        Publikfrågorna vill veta mer konkret hur politikerna ska fixa omsorgen då ekonomin är är så pass kärv i hela kommunen. Jag tar mig friheten att fråga hur man tar ansvar för ekonomin när man gör en privatisering av tvätten inom hemtjänsten blir 269 procent dyrare.
Svaret när det gäller tvätten är att Alliansen inte tror på sina egna siffror och att det ändå kommer bli billigare. Det som är uppenbart är att man inte synat anbuden utan bara med ideologin i ryggmärgen ropat "honom ska vi ha" utan vidare tanke. Åter så kommer sedan argumenten efter beslutet. För att kunna passa ihop med sagornas värld. ( En del undrar hur jag kommit fram till 269 procent och det enkelt att omsorgsförvaltningens uträkning visar på en kostnad idag frö kommunen på 350 000 kronor per år för tvätten inom hemtjänsten. Anbudet var enligt de antal som idag har tvätt på 1,3 miljoner kronor.) Haft en debatt i tidningen som kan läsas här, här, här, här, här, här, här och fortsättning följer...
Det visar sig nu att centern börjar tveka på frågan och då med att det inte finns valfrihet. Frågan blir hur mycket man inom Alliansen pratar med varandra före och efter beslut tas...


      Frågor kring privatiseringar kommer också. Första gäller bland annat nya boenden och vilka som ska bygga och vilka som ska driva. Det finns en oro från pensionärerna om det blir privat. Centern tar ikväll en ny färdriktning och meddelar glatt att det inte får finnas ideologi i besluten... Moderaterna tycker det är viktigt att den privata som bygger också måste äga för annars blir det fuskbygge. Moderaterna liter inte för fem öre på privata byggherrar. Ska det offentliga bygga allt eller ska allt privatiseras. Frågan består...

        Jag känner i debatten kring privatiseringar att det finns en äpple-päron diskussion Det är en diskussion om att äldre ska få ett större inflytande över sin vardag och den hjälp de får. Enligt borgarna kan detta bara ske med ett gäng privata företag. Vill hävda att det är två frågor. Det är en otydlighet om varför vi ska ha, inte ha privata företag. Visst kan privata fylla ett behov. Antingen genom briser i tillgänglighet eller att de har kvalitéer som inte kommunen har. Att bara ha privata för att välja städfirma duger inte.
     
      Så kom matfrågan upp och Moderaterna var tydliga med ett bra svar. Alla ska få äta varm mat. De äldre i publiken undrar med löftet från politiken om att lyssna och ta hänsyn till dem och varför kommunen inför kylmats systemet. Det blir en fråga utan konkreta svar.

     Kommunal ställer frågan kring hur deras medlemmar som vill jobba mer kommer få det. Socialdemokraterna menar att det handlar om en syn på kvinnor. Centern försöker nu ta äran över att få till heltider till personalen inom omsorgen. Bilden böir att alla nu ställer sig bakom Kommunals och Socialdemokraternas krav och slåss om att vara bäst i klassen. Roligt att se, men vi vill se resultat

Kvällen avslutas med att alla partier:
       Centern inleder med att det är ett nytt parti "Nya Centern"... De nya medlemmarna lägger all skuld på de gamla centerpartisterna och menar att alla fel är de gamla centerpartisterna.
       Miljöpartiet har inte förberett sig utan gör en sammanfattning av kvällen och ger en allmän bild av hur det fungerar.
      Moderaterna ser två alternativ som åter bygger på skatten höjd eller sänkt skatt... Han hittar frågor som ingen annan. Valfrihet mot system som prövats i världen. Argumenten som kommer är att vi RödGröna som inte öppnar dörren på vid gavel gentemot det privata är att jämföra med kommunistiska diktaturer. Det är desperata lågvattenmärken i debatten.
     Kristdemokraterna gör den gemensamma beslutade politiken i omsorgsnämnden till sin egen... Må de få ta äran gällande LOV(lagen om valfrihet)
     Vänsterpartiet menar att vi behöver mer inflytande av brukare och personal. Det handlar om demokrati.
     Folkpartiet ser tre områden som de vill utveckla. Så de citerar broschyrer med bland annat att alla kommuner ska införa LOV. Folkpartiet kan inte, denna vecka heller, svara på några frågor då de inte får vara med. Trodde de tillhörde Alliansen och fick vara med på dess möten.
    Socialdemokraterna avslutar med att ge en bild av att det behövs många olika boendeformer. Det handlar även om mötesplatser för våra äldre och att ge pensionärsorganisationerna bättre resurser. Socialdemokraterna vill ge de över 75 år fria hemtjänst timmar. Samt avslutningsvis är det vård efter behov som gäller.

     Jämfört med förra veckan var det mer spänst i denna debatt och det visade på skillnader mellan blocken. Dock blev vi inte klokare om hur den framtida äldreomsorgen i Vimmerby ska finansieras. 

Kvällens citat: "Jag ser bland de som VARIT mina vänner" Folkpartiet ger bilden av varför de är så små...

Förra Veckan: Politiken ville inte så mycket för landsbygden
Media: Vimmerby tidning.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,