20120123

Beslutspunkter till Socialdemokraternas VU

När jag gjorde mig i ordning för P1morgon så satte jag ner ett par punkter och efter att tampats med nattens snö så kommer jag fram att det är ett bra underlag för belsut i VU så jag kan inte låta bli att delge dem och hoppas de läcker åt andra hållet också så de får input...

            Det är ett antal korta punkter som går ut på att vi "skiljer" på riksdagsarbetet med partiarbetet och fokus läggs på partiet. Att som en del ledamöter vill utse ny partiledare som ska sitta över tid är inte en väg som är framkomlig. Då manifesteras toppstyret och splittring är närmare än någonsin. Medlemmarna måste få vara med när ordinarie ledare utses och väljarna kan inte negligeras. Det är inte och har aldrig varit en intern fråga vem som leder socialdemokraterna, Sveriges största parti. Så ta detta beslut idag VU och skicka det vidare till partistyrelsen.

  • Om inte Carin Jämtin vill eller orkar leda partiet till kongressen utse en person som inte kommer kandidera till ordinarie ordförande
  • Den personen ska vara mer processledare med ett starkt förändringsmandat och egen förändringsvilja
  • Ta beslut om att snabbt utreda delat ledarskap enligt Norsk modell
  • Ge talespersonerna i riksdagen ett större ansvar att driva politiken och vara en aktiv opposition
  • Sammankalla så snart det är möjligt ett förtroenderåd för att tillsätta en valberedning
  • Valberednings 1:a uppgift blir att ta fram en öppen process på hur valet av ny partiledning ska gå till
  • Att partistyrelsen och VU ställer sina platser till förfogande för att deras ansvar ska kunna prövas på nytt.
  • Att kommunikationsavdelningen utvärderas och stärks då de är en central del i den interna och externa kommunikationen
          Så se till att VU får dessa punkter och jag behöver inge cred utan det viktigaste är att vi kommer fram till ett beslut och att samla sig, inte är att sluta sig utan tvärtom. Vem vet som jag skrev i går så kanske vi mår bra av lite kaos...

Tidigare på tema krisen har jag skrivit härhärhärhärhärhärhärhärhär och här.
Media: Ab, Ab2, Exp, DN, SvD, SvD2, SvD3SVT, SR, SR2, GP, DI. Fredrik Pettersson ersättare i den gamla valberednignen uttalar sig i SR Sörmland. Martin Moberg och Johan Westerholm fyller på
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,