20120122

Jag visar vägen framåt, Carin Jämtin [UPPDATERAT]


Inga dolda kandidater 

Så kom den och det med besked. Den första snön och en dag med lång promenad tänkande på vad som måste göras i partiet bytas mot snöskottning och må en del frustation komma ur den vägen… Men ett par tankar till Carin Jämtin vill jag ge innan jag ger mig ut och skottar.

       Allt prat om ”att vi ska prata politik blir inte realistiskt då samtalet som alla vill föra kommer gälla person. Men kan vi forma processen så att politiken inryms i talet om person så tror jag vi kan finna ett vinnande koncept. För att åter komma med en sluten valberedning som i hemliga möten med en sluten krets.

       En sak som blivit tydlig, mer tydlig än jag trodde är hur stort intresse det finns för partiet ute i samhället vilket gör att vi inte får låta processen stanna inom partiets gränser. Redan för ett år sedan så skrev jag om detta. Hur vi inte väljer en partiledare utan en statsminister kandidat.

        Men fråga ett är om vi ska fortsätta med det ledarskap som vi har idag med en person som leder partiet och landet. Jag är tveksam och har sedan tidigare deklarerat det. Många pekar på att det kan bli konflikter mellan personerna och… Det är två ansvarsområden. Socialdemokratin främsta uppgift är att ta strid mot orättvisor och peka på hur samhällsutveckling ska styras så att allas delaktighet ökar. Ni kan läsa texterna som publicerades i DN och Ab igår. Medan statsministern har ansvar för landet med de kompromisser som det innebär mellan partier och andra parter för att föra frågor framåt. Med en hungrig partiorganisation så tror jag en annan press kan sättas. Låter vi dessutom facket ta ett kliv åt sidan så blir det ännu en tung påverkare som kan vara tuffare i sina krav på socialdemokraterna.

VU och partistyrelse måste snabbt utreda hur vi ska organisera oss. Antingen med den gamla modellen eller en ny. Därefter så kommer vi till processen hur vi når dit.

      Så utse en valberedning som fungerar som en processledning för en öppen process som också innesluter våra väljare. Att man vågar träda fram och säga att man vill leda socialdemokraterna. Att vi likt både Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får en resa genom landet med ett antal kandidater som har en politiskplattform kring ett antal aktuella politiska områden. Att mötena ska vara öppna för alla och inte i små stängda partiexpeditioner med närmast sörjande. För om intresset är så stort för vårt parti ska vi nyttja det och låta folket känna att de är med i partiet trots att de formellt saknar partibok.

      Så med det vill jag inte skynda på processen mer än nödvändigt. Att vi lär av de missar som gjordes för ett år sedan. För med sanningen i minnet så valdes inte Håkan Juholt utan blev utsedd av en enig kongress för vem fanns att välja på. Med en öppen process så är det troligt att Håkan fortfarande blivit vald men att stödet i partiet och utom varit bra mycket större och vi idag inte varit ledarlösa.

      Sist men inte minst så måste vi också få en prövning på VU och partistyrelsens roll och ansvar. Partiledaren tog sitt men partiet är kollektivt så hur frågor avgörs är inte en person utan fler (pekade på det också för ett år sedan). Så det är kanske inte en partiledare som ska väljas utan en partiledning...

[UPPDATERAT]
       Allt fler höjer rösten för en snabb process.Jag tror det kan vara farligt. Risken att ett namn som inte enar kan ploppa fram är allt för stor. Lika så är den som utses ( Om inte en riktigt gammal stöt) med automatik kommer vara våran statsminister kandidat och åter så har en liten grupp utsett ledare. Låt Carin Jämtin styra till ordinarie kongress (/möjligen tidigare lägga den till hösten 2012) och låt sedan den öppna processen ha sin tid. Vi har inte råd med att göra fel igen. Då är partiet snart borta från radarn.

Media: SR, SR2, SR3Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6Exp, Exp2, Exp3, Exp4DN, DN2, DN3, DN4, DN5GP, GP2, GP3, SVT, SVT2, SVT3, Arbetarbladet 12Värmlands folkblad 12Dagens ArenaÖstran 123LänstidningenDala-demokraten 123Sydöstran 12Piteå-tidningenFolkbladet 12Norrländska socialdemokraten,
Bloggat: Marta Axner Bror Perjus, Peter Johansson, Helena Ericson, Annika Högberg, Martin Moberg och Johan Westerholm på ämnet
Samt tack Erik Laakso för ditt stöd i går!
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,